تجهیزات خدماتی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و انتقال ژن و کشت بافت تلفن: 31452096-041
1-
تفنگ ژنی (Biolisitic Gun)

ساخت آمریکا BIO RAD, PDS 1000/He TM 
کاربرد: تحویل ژن به سلول با ورود قطعات DNA یا RNA به اتم فلزاتی مانند طلا یا
 تنگستن و شلیک به هدف
2- 
پی سی آر کمی (Q PCR) 

 ساخت استرالیا Corbett research, Rotor Gene Q
کاربرد: بررسی بیان کمی ژن با به کار گرفتن یک نشانگر فلورسنت در واکنش جهت ردیابی
محصول واکنش
3- 
الایزا ریدر (Elisa Reader)

 ساخت استرالیا TECAN, Sun rise remote
کاربرد: تشخیص آلودگی به پاتوژنها توسط سرولوژی، بررسی میزان پروتئین و بیان ژنها،
تعيين غلظت ویروس RNA وDNA ، اندازه گيري فلوئورسنت مواد بيولوژيكي 
4- 
میکروسکوپ فلورسنت (Fluoresent Microscope)

ساخت ژاپن Olympuos
کاربرد: بررسی بیان موقت ژن و مشاهده میکروسکوپی و عکسبرداری از میکروارگانیسمها
و...با استفاده از اشعه ماورای بنفش 
5- سونیفیکاسیون (Sonification)

ساخت آلمان Bandelin, UW 2070 
کاربرد: لیز کردن دیواره سلولی با استفاده از امواج صوتی 
6- الکتروفورز-ژل داک آنالیزر (Gel Doc)

ساخت آلمان  Biometra 
کاربرد: بررسی باندهای DNA روی ژل و ثبت و نگهداری تصویر ژلها 
7-


 
سانتریفیوژ یخچال دار دور بالا 16000 (Centrifuge)

ساخت آمریکا  rpm sigma, 1-15pk
کاربرد: جدا کردن فازهای مختلف از هم و رسوب گیری با حداکثر دور 16000
8- 
پی سی آر (PCR)

ساخت استرالیا Palm Cycler, CG 1-96 
کاربرد: تکثیر يك قطعهDNA- بررسي حضور يا عدم حضور يك ژن در یک موجود-
تشخیص آلودگی به پاتوژنها 


تاریخ : پنجشنبه 12 آذر 1394


مطالب مرتبط محتوای صفخه
دسترسی صفحه اصلی - [838]
پروژه ها - [964]
لیست قیمت تجهیزات - [3862]
مراحل درخواست انجام خدمات - [812]
اینترو - [1148]
معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [7045]
اهداف و چشم انداز - [2645]
مدیریت و کارکنان آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [3718]
راهنمای نحوه استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی - [11712]
اطلاعات تماس با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [8357]
فرم درخواست آنالیز - [1679]
تجهیزات آزمایشگاه مرکزی - [11654]
تجهیزات خدماتی گروه زیست شناسی - [1233]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی - [1978]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی - [1157]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه ای - [1136]
تجهیزات خدماتی گروه شیمی - [1380]
آزمایشگاه های شاخص دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [1584]
تجهیزات خدماتی گروه برق - [1101]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه مکانیک سیالات - [3096]
تجهیزات خدماتی گروه عمران - [984]
خطا در پرداخت - [515]
پرداخت شد - [505]