تجهیزات خدماتی آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی
   
 

1-
 ژل اسکن (Gel Scan)
ساخت استرالیا Corbett research, GF 2000
کاربرد: اسکن کردن تصاویر ژل و انتقال آنها به کامپیوتر و جدا کردن قطعات مختلف DNA
 

2- 

میکروسکوپ فاز کنتراست (Phase Contrast Microscope)

 ساخت ژاپن Olympus, BX 53
کاربرد: مطالعه سلولهای زنده و فرآیندهایی مثل تقسیم سلولی، مطالعه تک سلولیها
، باکتریولوژی، سیتولوژی و هیستولوژی و مطالعات صنعتی چون پلاستیکها، فیبرها
و کریستالها


تاریخ : سه شنبه 10 آذر 1394


مطالب مرتبط محتوای صفخه
دسترسی صفحه اصلی - [788]
پروژه ها - [891]
لیست قیمت تجهیزات - [2856]
مراحل درخواست انجام خدمات - [761]
اینترو - [1148]
معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [6873]
اهداف و چشم انداز - [2493]
مدیریت و کارکنان آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [3479]
راهنمای نحوه استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی - [3557]
اطلاعات تماس با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [7281]
فرم درخواست آنالیز - [1551]
تجهیزات آزمایشگاه مرکزی - [11479]
تجهیزات خدماتی گروه زیست شناسی - [1124]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی - [1854]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و انتقال ژن و کشت بافت تلفن: 31452096-041 - [1047]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه ای - [1036]
تجهیزات خدماتی گروه شیمی - [1267]
آزمایشگاه های شاخص دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [1372]
تجهیزات خدماتی گروه برق - [1026]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه مکانیک سیالات - [2944]
تجهیزات خدماتی گروه عمران - [902]
خطا در پرداخت - [465]
پرداخت شد - [457]