تجهیزات خدماتی گروه زیست شناسی
  •              آزمایشگاه فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی 
              
                     دستگاه استخراج خودکار اسیدهای نوکلئیک
                       ساخت کره ، شرکت Bioneer ، مدل Exiprep 16 
                          کاربرد: استخراج DNA در پژوهش های پزشکی مولکولی، روشهای تشخیص و کنترل کیفیت مولکولی، تحقیقات امنیتی و جنایی                               در آزمایشگاههای نظامی


                                            

تاریخ : دوشنبه 9 آذر 1394


مطالب مرتبط محتوای صفخه
دسترسی صفحه اصلی - [788]
پروژه ها - [891]
لیست قیمت تجهیزات - [2857]
مراحل درخواست انجام خدمات - [761]
اینترو - [1148]
معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [6873]
اهداف و چشم انداز - [2493]
مدیریت و کارکنان آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [3479]
راهنمای نحوه استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی - [3557]
اطلاعات تماس با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [7281]
فرم درخواست آنالیز - [1551]
تجهیزات آزمایشگاه مرکزی - [11479]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی - [1854]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی - [1064]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و انتقال ژن و کشت بافت تلفن: 31452096-041 - [1047]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه ای - [1036]
تجهیزات خدماتی گروه شیمی - [1267]
آزمایشگاه های شاخص دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [1372]
تجهیزات خدماتی گروه برق - [1026]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه مکانیک سیالات - [2944]
تجهیزات خدماتی گروه عمران - [903]
خطا در پرداخت - [465]
پرداخت شد - [457]