تجهیزات آزمایشگاه مرکزی
  •  دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy (AFM 

            ساخت سوئیس ، شرکت Nanosurf ، مدل FLEX AFM
            کاربرد: بررسی خواص و ساختار سطحی مواد در مقیاس نانومتر و بررسی توپوگرافی سطح انواع مختلفی از نمونه ها
            خدمات قابل ارائه : ارائه تصویر توپوگرافی و تصویر سه بعدی از سطح نمونه ها و امکان بررسی تغییر فاز مواد

جهت مشاهده محدودیتهای دستگاه برای ارسال نمونه فایل زیر را ملاحظه فرمایید.
                                                              محدودیت دستگاه AFM.pdf

                                 

 

  • دستگاه آنالیز عنصری (Elemental Analysis (CHNS 

           ساخت ایتالیا ، شرکت  EUROVECTOR  ، مدل EUROEA3000
          کاربرد: تعیین میزان دقیق عناصر C، N، H و S در نمونه های ترکیبات آلی و معدنی
          خدمات قابل ارائه: ارائه درصد عناصر به همراه نمودار جهت شناسایی ترکیبات
    
                             


  •  دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscopy (SEM 

            ساخت هلند ، شرکت Phenom ، مدل ProX
         کاربرد: امکان بررسی فازها، ذرات، مورفولوژی و آنالیز شیمیایی، ترکیب، سطح و ریزساختارهای داخلی در ابعاد میکرونی و نانومتری
       خدمات قابل ارائه : تهیه تصاویر با بزرگنمایی حداکثر 130 هزار برابر از نمونه های مختلف و انجام آنالیز نیمه کمی عناصر به همراه             نمایش طیف EDS

                                                              

                                


    


تاریخ : يکشنبه 8 آذر 1394


مطالب مرتبط محتوای صفخه
دسترسی صفحه اصلی - [811]
پروژه ها - [917]
لیست قیمت تجهیزات - [2971]
مراحل درخواست انجام خدمات - [785]
اینترو - [1148]
معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [6953]
اهداف و چشم انداز - [2563]
مدیریت و کارکنان آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [3611]
راهنمای نحوه استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی - [3647]
اطلاعات تماس با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [7385]
فرم درخواست آنالیز - [1617]
تجهیزات خدماتی گروه زیست شناسی - [1182]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی - [1918]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی - [1111]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و انتقال ژن و کشت بافت تلفن: 31452096-041 - [1084]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه ای - [1087]
تجهیزات خدماتی گروه شیمی - [1329]
آزمایشگاه های شاخص دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [1488]
تجهیزات خدماتی گروه برق - [1067]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه مکانیک سیالات - [3021]
تجهیزات خدماتی گروه عمران - [939]
خطا در پرداخت - [486]
پرداخت شد - [474]