فرم درخواست آنالیز

جهت درخواست آزمایش لطفا فایل زیر را دانلود و تکمیل فرمایید

فرم درخواست آنالیز آزمایشگاه مرکزی 3.pdf

فرم درخواست آنالیز آزمایشگاه مرکزی 3.docتاریخ : سه شنبه 3 آذر 1394


مطالب مرتبط محتوای صفخه
دسترسی صفحه اصلی - [811]
پروژه ها - [917]
لیست قیمت تجهیزات - [2972]
مراحل درخواست انجام خدمات - [785]
اینترو - [1148]
معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [6954]
اهداف و چشم انداز - [2563]
مدیریت و کارکنان آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [3612]
راهنمای نحوه استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی - [3648]
اطلاعات تماس با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [7386]
تجهیزات آزمایشگاه مرکزی - [11564]
تجهیزات خدماتی گروه زیست شناسی - [1183]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی - [1920]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی - [1112]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و انتقال ژن و کشت بافت تلفن: 31452096-041 - [1085]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه ای - [1088]
تجهیزات خدماتی گروه شیمی - [1330]
آزمایشگاه های شاخص دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [1489]
تجهیزات خدماتی گروه برق - [1068]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه مکانیک سیالات - [3021]
تجهیزات خدماتی گروه عمران - [940]
خطا در پرداخت - [486]
پرداخت شد - [474]