تجهیزات خدماتی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی
                 
 دستگاه فوتومتر نشر شعله ای  (Flame Photometer)

ساخت انگلستان ، شرکت JENWAY، مدل PFP-7
کاربرد: اندازه گیری مستقیم نور حاصل از سوختن فلزات سدیم، پتاسیم، کلسیم و لیتیم
 
سوکسله یا عصاره گیر (Suxhlet)   
     
ساخت ایران، شرکت فن آزما گستر
کاربرد: استخراج مواد غیر فرار نظیر چربیها و عصاره گیری از قسمتهای مختلف گیاهان  
 
کلونجر یا اسانس گیر (Clevenger)
ساخت ایران، شرکت فن آزما گستر 

کاربرد: استخراج ترکیبات فرار و روغنی مانند اسانسها از قسمتهای مختلف گیاه
 
  


تاریخ : سه شنبه 10 آذر 1394


مطالب مرتبط محتوای صفخه
دسترسی صفحه اصلی - [788]
پروژه ها - [891]
لیست قیمت تجهیزات - [2856]
مراحل درخواست انجام خدمات - [761]
اینترو - [1148]
معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [6872]
اهداف و چشم انداز - [2493]
مدیریت و کارکنان آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [3479]
راهنمای نحوه استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی - [3556]
اطلاعات تماس با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [7281]
فرم درخواست آنالیز - [1551]
تجهیزات آزمایشگاه مرکزی - [11478]
تجهیزات خدماتی گروه زیست شناسی - [1124]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی - [1063]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و انتقال ژن و کشت بافت تلفن: 31452096-041 - [1046]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه ای - [1035]
تجهیزات خدماتی گروه شیمی - [1267]
آزمایشگاه های شاخص دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [1371]
تجهیزات خدماتی گروه برق - [1026]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه مکانیک سیالات - [2944]
تجهیزات خدماتی گروه عمران - [902]
خطا در پرداخت - [465]
پرداخت شد - [457]