تجهیزات آزمایشگاه دانشکده بیوتکنولوژی
تاریخ آخرین ویرایش: 1397/11/12
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و انتقال ژن و کشت بافت
تفنگ ژنی (Biolisitic Gun)
ساخت آمریکا BIO RAD, PDS 1000/He TM 
کاربرد: تحویل ژن به سلول با ورود قطعات DNA یا RNA به اتم فلزاتی مانند طلا یا تنگستن و شلیک به هدف
پی سی آر کمی (Q PCR) 
ساخت استرالیا Corbett research, Rotor Gene Q
کاربرد: بررسی بیان کمی ژن با به کار گرفتن یک نشانگر فلورسنت در واکنش جهت ردیابی محصول واکنش
الایزا ریدر (Elisa Reader) 
ساخت استرالیا TECAN, Sun rise remote
کاربرد: تشخیص آلودگی به پاتوژنها توسط سرولوژی، بررسی میزان پروتئین و بیان ژنها، تعيين غلظت ویروس RNA وDNA ، اندازه گيري فلوئورسنت مواد بيولوژيكي 
میکروسکوپ فلورسنت (Fluoresent Microscope) 
ساخت ژاپن Olympuos 
کاربرد: بررسی بیان موقت ژن و مشاهده میکروسکوپی و عکسبرداری از میکروارگانیسمها و...با استفاده از اشعه ماورای بنفش 
سونیفیکاسیون (Sonification) 
ساخت آلمان Bandelin, UW 2070 
کاربرد: لیز کردن دیواره سلولی با استفاده از امواج صوتی
الکتروفورز-ژل داک آنالیزر (Gel Doc)
ساخت آلمان  Biometra 
کاربرد: بررسی باندهای DNA روی ژل و ثبت و نگهداری تصویر ژلها 
سانتریفیوژ یخچال دار دور بالا 16000 (Centrifuge)
ساخت آمریکا  rpm sigma, 1-15pk
کاربرد: جدا کردن فازهای مختلف از هم و رسوب گیری با حداکثر دور 16000
پی سی آر (PCR)
ساخت استرالیا Palm Cycler, CG 1-96 
کاربرد: تکثیر يك قطعهDNA- بررسي حضور يا عدم حضور يك ژن در یک موجود- تشخیص آلودگی به پاتوژنها